Strona główna

Wydział BiB UMCS - programy studiów 2013 / 2014

Studia biologiczne I stopnia (dla I i II roku 2013/14)
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne I stopnia (dla III roku 2013/14)

Studia biologiczne II stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Przedmioty fakultatywnego bloku dydaktycznego
 5. Harmonogramy przebiegu studiów
 6. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne II stopnia (dla II roku specjalności nauczycielskich 2013/14)

Wykłady fakultatywneUwaga! Semestralne rozkłady zajęć zamieszczane są na stronie w następujących terminach:
ostatnie dni września w przypadku semestru zimowego
pierwsze dni lutego w przypadku semestru letniego