Strona główna

Wydział BiB UMCS - programy studiów 2014 / 2015

Studia biologiczne I stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne II stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne III stopnia (doktoranckie)
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty obowiązkowe
 3. Przedmioty fakultatywne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów

Wykłady fakultatywne


Fakultatywny blok dydaktyczny
 1. Harmonogram zajęć
 2. Przedmioty fakultatywnego bloku dydaktycznego
Uwaga! Rozkłady zajęć zamieszczane są na stronie w następujących terminach:
ostatnie dni września w przypadku semestru zimowego
pierwsze dni lutego w przypadku semestru letniego

Listy studentów są dostępne w zakładce Semestralne rozkłady zajęć