Strona główna

Wydział BiB UMCS - programy studiów 2015 / 2016

Studia biologiczne I stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty kierunkowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć
 6. Listy studentów biologii I stopnia

Studia biologiczne II stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty kierunkowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć
 6. Listy studentów biologii II stopnia

Studia biologiczne III stopnia (doktoranckie)
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty obowiązkowe
 3. Przedmioty fakultatywne
 4. Harmonogramy przebiegu studiów

Wykłady fakultatywne


Blok dydaktyczny
 1. Harmonogram zajęć
 2. Przedmioty bloku dydaktycznego
Uwaga! Rozkłady zajęć zamieszczane są na stronie w następujących terminach:
ostatnie dni września w przypadku semestru zimowego
pierwsze dni lutego w przypadku semestru letniego

Ostatnia aktualizacja 30 września 2015 r.